Par mums

Braukšanas Instruktoru Biedrība

Saīsinājums BInstB Valsts Latvija (Rīga)

Braukšanas Instruktoru Biedrība (BInstB) ir organizācija, kas atbildīga par braukšanas instruktoru darba vides uzlabošanu, atbilstoši morāles un ētikas normām Latvijā.

 

Biedrības pamatmērķi ir:

  1. Pārstāvēt, aizstāvēt, paust savu biedru darba, sociālās, ekonomiskās, profesionālās tiesības un intereses, palīdzēt saviem biedriem augt profesionālā un personīgā līmeni;
  2. Sekmēt Latvijas instruktoru pakalpojumu tirgū esošo problēmu mērķtiecīgu risināšanu un taisnīgas konkurences nodrošināšanu.
  3. Ierosināt un iesniegt priekšlikumus par izmaiņām tiesību aktos;
  4. Risināt domstarpības starp kursantiem un braukšanas instruktoriem;
  5. Kontrolēt braukšanas instruktoru mašīnu atbilstību MK noteikumiem lai sagādātu kursantam drošu un patīkamu apmācību;
  6. Celt braukšanas instruktoru apmācības kvalitāt

 

BInstB ir dibināta 2014. gada 18.augustā BinstB par biedrību reģistrēta 2014. gada 29.augustā, uzņēmumu reģistrā Nr. 40008227522

Reģ.nr. 40008227522

Konts: LV50UNLA0050023048509

A.Bieziņa 9-22, Rīga